สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมพื้นฐานสำหรับสำนักงานและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” ให้แก่บุคลากรการศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 และ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งของการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนคลองด่าน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 



Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>