สัปดาห์วันรพี 2556

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการสัปดาห์วันรพี 56 ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม 2556 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การบรรยาย เรื่อง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยากรโดย ผศ.พ.ต.อ.ณัฐสกล อรรจนสุพพัติ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ รร.ตำรวจ เป็นวิทยากร การแสดงศาลจำลอง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ผลปรากฏว่า โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลชนะเลิศ  5,000 บาท  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท และโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาท 

                นอกจากนี้ ทางคณะได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>