ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ ครั้งที่ 4

          ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานคณะอนุกรรมการกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนซื่อสัตย์และกตัญญู โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 4 กองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ จำนวนทั้งสิ้น  609 ทุน มูลค่า 1,417,000 บาท ณ หอประชุม ม.หัวเฉียวฯ  โดยทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 410 ทุน  และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 199  ทุนTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>