ผลงานชื่อ “โปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS” (HCU Sore Throat Application) ของ ทีม HCU Sore Throat มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด (อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์) อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และนายทรงธรรม ประวัติโยธิน (ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เข้ารับรางวัล “ผลงานนวัตกรรมดี ประเภทประชาชนทั่วไป” ในงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (ICT Innovations for eHealth & mHealth) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานงานประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (HiMSS AsiaPac16) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>