ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นำทีมโดยอาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายธรธวัช ตั้งศิริรัตนสิน น.ส.อภิสรา มิตรพิทักษ์ น.ส.วรดา เนตรสุวรรณ น.ส.วนิรชา ด้วงสำรวย และนายกรกฤช อุทิศอุทัยวรรณ และว่าที่ ร.ต.เทพสุรีย์ จันสามารถ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เป็นเงินรางวัลจำนวน 90,000 บาท ในผลงานชุด  “เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้อง” ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติโดยการนี่ทางทีมงานได้ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาด้าน knee extension phase มา ณ ทีนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ อาจารย์ภาสิณี สงวนสิทธิ์ และอาจารย์อมรรัตน์ โตทองหล่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

 

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>