คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้ส่งตัวแทนประกอบด้วย อาจารย์ชาตรี บัวคลี่  นส.หทัยรัตน์ ฉัตรแก้วนพรัตน์ นส.อิสรีย์ บุญกรด นส.ศิรินัน วังซ้าย นายวิสิฎ ยนตการ และนายณรงเกียรติ จำกัดสิน เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "พัฒนาเครือข่ายเยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ" และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยได้ส่ง "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจดิจิทัล" ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พณฯ องอาจ เสนาณรงค์ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะนิเทศศาสตร์ด้วย ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>