ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการสังคีตภิรมย์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 1

อ.ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานงานสังคีตภิรมย์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงนาฏศิลป์ ชุด หัวเฉียวเทิดไทถวายพระพร การบรรเลงดนตรีไทย เพลงทองย่อน การแสดงดนตรีไทยในเพลงลูกทุ่ง การร้องเพลงลูกทุ่งโดยบุคลากร มฉก. เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเกิดความผ่อนคลายด้วยการรับฟังและชมการแสดงต่าง ๆ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ลานกิจกรรมด้านข้างประติมากรรมนกหงังTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>