รศ. ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รศ. ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  และ ผศ.นิก  สุนทรธัย  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ให้การต้อนรับ กองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในโอกาสหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน การทำนุบำรุงศาสนสถาน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลีTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>