รศ. ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รศ. ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารคดีจีน และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ จาก คุณวิวัฒน์  วิชิตบุญญเศรษฐ และ นสพ.กิจ  สุนทร  เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำหนังสือไปใช้ประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด มฉก. ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>