วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุริกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับ สถาบันธุรกิจไทย - จีนภิวัตฒน์ จัดงาน วันนัดพบแรงงาน โลจิสติกส์แฟร์ครั้งที่ 5 ซึ่งมีการเปิดให้หน่วยงานและสถานประกอบการเข้ามาเปิดรับสมัครงาน แก่ผู้ที่สนใจในการร่วมงานกับบริษัท มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การออกร้านตลาดนัดขายของ กิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คุณภาพบัณฑิตไทยในมุมมองของสถานประกอบการ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นประชาคมอาเซียนและจีน  บรรยายโดยคุณคทา วีณิน ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์บริหารพื้นที่เจตปลอดอากรและคลังสินค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณลานดาวและห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสารTotal 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>