มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มฉก. ให้การต้อนรับ ศ.ดร.หลี ติ้งจวิน (Prof. Li Dingjun PhD.) และคณะจากมหาวิทยาลัยพาณิชย์หูหนาน มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์รวมถึงงานวิจัย ณ ห้องประชุม 1   ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>