รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย ศ.ดร.หวง ช่าน (Prof. Huang Can PhD.) รองประธานสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสหารือการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและปฎิบัติการต่างประเทศและครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>