มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC - ESCI BEST Practices Awards  2017 ประเภท Smart Buildings ระดับ Silver” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  พร้อมด้วย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  และอาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับรางวัลจากประธานกลุ่ม APEC เมื่อวันที่  24  เมษายน  2560  ณ โรงแรม Mandarin Orchid Singapore ประเทศสิงคโปร์Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>