เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงแรงแรมศรีวารีพาวิเลียน (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศรีวารี "หัวเฉียว 2") ซึ่งมีการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้วยการวิจัยและกระตุ้นให้อาจารย์และนักวิชาการดำเนินการวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความลึกซึ้งของผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างอีกด้วยTotal 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>