รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาทีมชนะเลิศ และนักศึกษาทีมขวัญใจ
มหาชน จำนวน 2,000 บาท ในการประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี
Selfie "คัด- แยกขยะ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>