พิธีแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว รุ่นที่ 5
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.00 น.

 

 

- คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว/
  ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง/ผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง/ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/
  ผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติ
   พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 7

14.00-15.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นักศึกษาทุนพยาบาล รุ่นที่ 1-5 ขับร้องเพลงประสานเสียง
- พิธีแถลงข่าว และมอบทุน “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รุ่นที่ 5
  โดย      คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์    ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
           คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล    ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
           รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รุ่นที่ 5
- ตัวแทนทุนต้นกล้าพยาบาล รุ่นที่ 1 กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษา
  และเป็นพยาบาลประจำการ
- ตัวแทนผู้ปกครองทุนต้นกล้าพยาบาล รุ่นที่ 5 กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการ
- ตัวแทนนักศึกษาทุนต้นกล้าพยาบาล รุ่นที่ 5 กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการ
  และนำเพื่อนแสดงความเคารพ
- ถ่ายภาพหมู่

❧เสร็จพิธี❧

 

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>