อาจารย์ปวินท์  สุวรรณกุล  รองคณะบดีคณะการแพทย์แผนจีน  พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริศ  วศินานนท์  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 อาคารอำนวยการ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่องต่าง ๆ อาทิ พื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตร์การแพทย์แผนจีน, แนวคิดและปรัชญาของศาสตร์การแพทย์แผนจีน, ระบบการวินิจฉัยทางคลินิกของศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์ จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ม.หัวเฉียวฯและศาสตราจารย์ ดร.เมิ้ง จิ้ง เหยียน คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน     เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการสอน และเผยแพร่ศาสตร์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>