สานฝัน ต่ออนาคตเป็น นางฟ้าชุดขาว ด้วย “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” รุ่นที่ 5 เรียนพยาบาล ฟรี 4 ปี 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท   

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ดร. วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  และ รศ. ดร. ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมแถลงข่าวการมอบทุน  “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว”  ในปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 5)  จำนวน 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีการพัฒนาศักยภาพเป็น รพ. ตติยภูมิ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความฝันเป็น “นางฟ้าชุดขาว” ได้ศึกษาต่อเพื่อได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ  
โครงการนี้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 150 ทุน มูลค่ารวม 60 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 นอกจากทุนศึกษาเล่าเรียนแล้วยังได้จัดหาหอพักให้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว โรงพยาบาลฯ จะพิจารณาให้ยืมเงินเดือนละ 4,000 บาท  โดยไม่มีดอกเบี้ย

 Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>