การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานฉะเชิงเทรา  นำคณะสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ที่เดินทางเข้าร่วมงานประเพณี รับบัว  และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อนำเสนอข่าวและเขียนลงในเพจของบล็อกเกอร์  ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  เป็นประธานต้อนรับ  เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม  2560  ณ ชั้น 1 ศูนย์วัฒนธรรม  มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>