นักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คว้ารางวัลที่ 3 จาก การแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทยจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ และนักศึกษาจำนวน 5 คน เดินทางไปโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแปล-ล่ามจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ซึ่งส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 คน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน นายธีรยศ เจียมวิเศษ-สุข และ นายปวิช ตั้งตนสกุลใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 คน นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่างเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับนิตยสารจีนไทยสองภาษา ระดับอุดมศึกษามีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 กว่าคน ผลการแข่งขันระดับอุดมศึกษาคือ นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่าง ได้ 141 คะแนน อันดับที่ 3 นายธีรยศ เจียมวิเศษสุข ได้ 134 คะแนน อันดับที่ 6 และนายปวิช ตั้งตนสกุลใหม่ได้ 128 คะแนน อันดับที่ 8 รางวัลอันดับ 3 ได้เงินสด 4,000 บาท และหนังสือประกาศเกียรติคุณ และหนังสือนิตยสารไทย-จีน นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่างรับมอบรางวัลและใบเกียรติบัตรจากผู้แทนสถานทูตประเทศจีน  Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>