คณะอำนวยการจัดการแข่งขันไท้เก๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3  เนื่องในโอกาสครบรอบ  25  ปี  มฉก.  ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการรำมวยไท้เก๊กหมู่  24  ท่าของนักศึกษา จำนวน 1,000 คน ณ สนามกีฬา และการแข่งขันไท้เก๊ก ณ หอประชุม มฉก. ทั้งนี้ก่อนวันแข่งขันกำหนดจัดเสวนาในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก Prof.Li De Yin ปรมาจารย์ไท้เก๊กเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>