ไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษา 2551  ได้บรรจุวิชาการรำไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษา  ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร  ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนไท้เก๊กมาแล้วกว่า 27,000 คน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้ริเริ่มจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน  2560  เวลา 07.00-17.30 น. ณ หอประชุม มฉก. จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี  คุณวิรุฬ  เตชะไพบูลย์  เป็นประธานในพิธี  การแข่งขันปฐมฤกษ์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ในศาสตร์ของไท้เก๊ก  ภายในงานมีการแสดงรำไท้เก๊กของนักศึกษา มฉก. จำนวน  1,000 คน  การแข่งขัน ไท้เก๊ก 7 ประเภท   และมีชุดการแสดงรำไท้เก๊กที่มีความสวยงามจากชมรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากปรมาจารย์ไท้เก๊ก  หลี่ เต้อ อิง (Professor Li De Yin) เข้าร่วมงานและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>