เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอบางพลี สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรบางพลี หน่วยทหาร ร้อย.รส.ส.พัน ๒ รอ.มว.รส. ประจำพื้นที่อำเภอบางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กำนันตำบลบางโฉลง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกันทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยเริ่มจากภายในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่วินจักรยานยนต์สาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นอันดับต้น ๆ ของการขนส่งสาธารณะ ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยของวิน  โดยสวมหมวกคลุมกระดาษที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดก่อนสวมหมวกนิรภัย สนนราคาประมาณ 2 บาท คุ้มค่ากับความปลอดภัยของชีวิต และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวินจักรยานยนต์สาธารณะที่ถือว่าเป็นพระเอกของโครงการนี้ คณะทำงานจึงได้มอบรางวัล

“วินหมวกทองคำ” ให้กับวินจักรยานยนต์สาธารณะที่ร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ซึ่งถือว่าเป็นการ ให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงสวัสดิภาพของทั้งตนเองและผู้รับบริการ ซึ่งในปีนี้วินที่ได้รับรางวัลคือ วินเที่ยงธรรม ซอยวัดศรีวารีน้อย และคาดว่าโครงการนี้จะปลุกจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับทุกอาชีพทุกบทบาทต่อไปTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>