มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการให้บริการแชร์จักรยาน (Bike Sharing) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยและสัญจรระหว่าง มฉก.1 กับ มฉก.2 อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>