รู้ถึงอดีต ปัจจุบัน มองเห็นอนาคตของจีน
ม.หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน ร่วมกับ ม.ปักกิ่ง
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รุกการตลาดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมไทย - จีน เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน ร่วมกับ ม.ปักกิ่ง ด้วยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนาของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น
    เข้าใจ : รู้ถึง อดีต ปัจจุบัน มองเห็นอนาคตของจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง สร้างความเข้าใจอย่างท่องแท้ในประเด็นความสัมพันธ์ไทยจีน ให้กับผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กรทางสังคม ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
    เข้าถึง : ศูนย์กลางบริหารประเทศ มหานครปักกิ่ง พร้อมกับเข้าถึงจีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  ผ่านการบรรยายโดยศาสตราจารย์ชั้นนำของจีน
    พัฒนา : สร้างความสัมพันธ์ยั่งยืนของสองประเทศผ่านเครือข่ายคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ องค์กรระหว่างประเทศไทยจีน สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ องค์กรทางสังคมชั้นนำ  
    โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท่านทูต หลู่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายวิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคลังสมองจีน อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน มร.จางจวิ่น (Mr.Zhang Jun) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาซัพพลายเออร์ทั่วโลก อาลีบาบากรุ๊ป ซึ่งจะมีการเรียนการสอนทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม -12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-17.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ
    หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) หรือ Thai - Chinese Leadership Studies (TCL) เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรเมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร 5 ท่าน ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. 2. คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการสภา มฉก. 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตร วทจ. 4. ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคลังสมองจีน อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 5. มร.Zhang Donghao (จางตงฮ่าว) Counsellor, Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand และผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร 5 ท่าน ร่วมพูดคุยถึงความสำคัญและความน่าสนใจในหลักสูตร ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศ 2. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน 3. คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร TISCO Group 4. นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ 5. คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานกรรมการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงานหลากหลายสื่อ
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวณภัทร สกุลหงส์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ม.หัวเฉียวฯ โทร.099-338-2802 หรือ 0-2312-6300 ต่อ 1547

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>