มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับมอบองค์ปรมาจารย์ขงจื่อแกะสลักจากหยกขาว ขนาดความสูง 3 เมตร จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคุณอุทิศ ชัยลือกิจ นำมาประดิษฐานเป็นรูปเคารพที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา องค์ปรมาจารย์ขงจื่อฯ เป็นผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าสร้างขึ้นจากหยกขาวที่ดีที่สุดในโลก และรังสรรค์สร้างโดยช่างที่ชำนาญที่สุดจากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยจัดพิธีรับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2561 ณ ศาลาขงจื่อ มฉก. บางพลี
   รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. รับมอบองค์ปรมาจารย์ขงจื่อแกะสลักจากหยกขาว จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคุณอุทิศ ชัยลือกิจ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ คุณชูเกียรติ ชัยลือกิจ คุณสาชล โล้วิชากรติกุล คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณวันชิด ศิรสีห์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และอาจารย์เศรษฐพงศ์       จงสงวน เป็นต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มฉก. เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ
   ท่านปรมาจารย์ขงจื่อเป็นนักคิดและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งคำสอนของท่านยังคงอยู่และได้ถูกฝังรากลึกลงในแถบเอเชียตะวันออก เพราะคำสอนของท่านได้ให้ความสำคัญกับหน้าที่อันพึงปฏิบัติระหว่างบุคคลต่อบุพการี บุคคลต่อครอบครัว ต่อเพื่อนฝูง และต่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นศีลธรรมอันดีรวมไปถึงความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ใจซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาผลงานที่ทรงคุณค่าทางศิลปะนี้ไว้กับมหาวิทยาลัยตราบนานเท่านานTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>