สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และอาจจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกในอีกไม่นานนี้ ซึ่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างไทย-จีน ให้ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย -  จีน (วทจ.) Thai - Chinese Leadership Studies (TCL) ด้วยการสนับสนุนจากสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม เพิ่มโอกาส แนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน รวมถึงสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจไทย - จีน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    
   หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.)  จัดพิธีเปิดหลักสูตรและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่  30  มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วทจ. และบรรยายพิเศษ เรื่อง วัฒนธรรมการให้ หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีน แก่ผู้เข้ารับการศึกษาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
   หลักสูตร วทจ. ตอกย้ำความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างเด่นชัดในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านจีนศึกษา ซึ่งการศึกษาในหลักสูตรได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งการศึกษาดูงานอย่างเข้มข้นเจาะลึกทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน การจัดหลักสูตรนี้ได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อ และอำนวยความสะดวกการใช้สถานที่ศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นอย่างดียิ่งจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กำหนดการศึกษารุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 12 มิถุนายน 2561 อบรมทุกวันอังคาร เวลา 14.00 - 17.30 น.Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>