พิพิธภัณฑ์ มฉก. ได้รับประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 
พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
 
การส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน เป็นโครงการ ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดให้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งโครงการ ดังกล่าวประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก และงานพิพิธภัณฑ์ก็เป็นหนึ่งใน 6 องค์ประกอบหลักภายใต้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัด
 


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>