เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมพิธีสักการะกันอย่างพร้อมเพรียง โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีอันเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานบนเสลี่ยง ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง และจัดขบวนแห่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมทำพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮงตลอดเส้นทางการแห่ขบวน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ทุกคนด้วยTotal 882 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>