ส่งท้ายกลิ่นอายเทศกาลสงกรานต์ ณ ถนนข้าวต้ม ม.หัวเฉียวฯ
 

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานประเพณี รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ เวทีถนนด้านข้างสนามฟุตบอลเล็ก มฉก. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา เห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม ช่วยสืบสานให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธี สรงน้ำพระพุทธรูป 3 องค์  ณ ศาลาไทย การแสดงสาวรำวงร่วมกับ วงดนตรีร่มโพธิ์ทอง การประกวดเทพบุตร นางสงกรานต์ และการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรมTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>