คณะนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คดีความผิดสัญญาจ้างแรงงานและการเลิกจ้าง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง และดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-402 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>