ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12.20 - 17.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ภายในงานมีการจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมใหม่พลังจีนพลิกโลก” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย Miss Lena Ng  คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย  ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ และคุณพิทยสัณห์  เดชประสิทธิ์ ดำเนินรายการโดย คุณ ณ กาฬ  เลาหะวิไล นอกจากนี้มีการนำเสนอรายงานวิชาการ วทจ. 1 “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมจีนยุคใหม่ : ผลกระทบต่อไทย”

   หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และได้รับการสนับสนุนจากสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี  สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหลักสูตรเข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย - จีนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรุ่นที่ 1 เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 อบรมทุกวันอังคาร เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

   หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณภัทร  สกุลหงษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-312-6300-79 ต่อ 1546 หรือ 099-338-9961 หรือ www.hcu.ac.th/tclTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>