คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผศ.นิก  สุนทรชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผู้บังคับการ และ พ.ต.อ.สงกรานต์  สันหกรณ์ ผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมลงนามฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>