พระอาจารย์ซิงหวิน เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน สาธารณรัฐจีน ให้ความเมตตามอบหนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋” จำนวน 365 เล่ม แก่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหนังสือชุดนี้เป็นที่แรกในประเทศไทย โดยได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์ซินติ้งให้เกียรติเดินทางมามอบแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ซิงหวิน คณะผู้บริหารจากมูลนิธิแสงพุทธธรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ 
    หนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋” จำนวน 365 เล่ม เป็นหนังสือที่รวบรวมคำอธิบายของพระอาจารย์ซิงหวินและนักการศึกษา ประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 30 ล้านตัว สารบัญ 5 หมื่นเรื่อง แบ่งออกเป็น 12 หมวดใหญ่ ได้แก่ 1.พระคัมภีร์ 2.ข้อคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาในโลกมนุษย์ 3.ตำราเรียน 4.รวมคำปาฐกถา 5.รวมวรรณกรรม 6.บันทึกชีวประวัติ 7.จดหมาย 8.บันทึกประจำวัน 9.หนังสือชุดภูเขา 10.ภาพบันทึกกิจกรรมของภูเขา 11.การประดิษฐ์อักษร และ 12.ภาคผนวก ซึ่งหนังสืออันทรงคุณค่าทั้ง 365 เล่มนี้ได้รวบรวมไว้ ณ ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 อาคาร บรรณสาร มฉก.
 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>