คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง “Office Syndrome รู้ทัน รักษาได้” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด อาคารเรียน 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย กภ.ณัฐริกานต์ ศักดิ์สนิท นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการ Office Syndrome โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบุคคลภายนอก เกี่ยวกับอาการ Office Syndrome พร้อมทั้งแนวทางและวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการ หรือวิธีการรักษาตนเองเมื่อมีอาการดังกล่าว รวมทั้งการเข้าถึงบริการของคลินิกกายภาพบำบัดในการตรวจประเมินหาสาเหตุของอาการและรับการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>