\"\"
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Mr. Hsieh Shen-Yen ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร และพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย-จีน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มฉก. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 57
 
\"\"
 
\"\"


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>