เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ แผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฟิลิปปินส์ - ไทย หลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (SLU) กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี
   โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>