คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเสนอผลการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 10 องค์กรในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย 2.วัดหัวคู้ 3.วัดปากคลองมอญ 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศีรษะจรเข้น้อย 5.โรงเรียนวัดหัวคู้ 6.โรงเรียนปากคลองมอญ 7.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศีรษะจระเข้น้อย 8.ชมรมผู้สูงอายุตำบลศีรษะจระเข้น้อย 9.บริษัทจำกัดมหาชน บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ 10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการศรีวารีพาวิลเลี่ยม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>