เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตรงกับ วันที่ 7 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลชีซี(เทศกาลแห่งความรักของจีน) ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนและคณะบริหารธุรกิจ 100 กว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วิศนานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทยได้กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดกิจกรรม ศาสตราจารย์จ้ง เฉียนเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีนแนะนำที่มาของเทศกาลชีซีและคาดความหวังว่ากิจกรรมเทศกาลชีซีครั้งนี้จะได้ช่วยนักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของวันแห่งความรักของจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วิศนานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทยกล่าวว่าเทศกาลชีซีเป็นเทศกาลที่สำคัญของประเทศจีน อยากจะให้นักศึกษาทุกคนได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนด้วยใจในกิจกรรมเทศกาลชีซีครั้งนี้ จึงจะได้รับความสุขและความคิดเห็นใหม่ๆ กิจกรรมครั้งนี้มีสาระมากมายเช่นขนมเฉี่ยวกั่วซึ่งทำด้วยตนเอง กิจกรรมการสนเข็ม กิจกรรมการถักเชือกของจีน กิจกรรมการเย็บปักถักร้อยและชมหนังการ์ตูนจีนเกี่ยวกับที่มาของเทศกาลชีซีกับละครร้องหวงเหมยเรื่องหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาไทยได้เข้าใจวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรมพวกนักศึกษานั่งล้อมรอบโต๊ะฝึกการถักเชือกของจีนและสนเข็มที่ปักอยู่บนรากบัว ซึ่งมีความหมายว่าพบกันโดยบังเอิญและจะเป็นเนื้อคู่กัน นักศึกษาทุกคนให้ความสนใจกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจีนอย่างมากTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>