มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ  และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืนจากการชนะการประกวดแข่งขันมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่มีผลงานดีเด่น  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  จัดโดย  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ซึ่งประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพสุขภาพ  22  องค์กร  และเมื่อวันที่  4  กันยายน  2561  ภก.ดร.คทา  บัณฑิตานุกูล  ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  และนพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส  คณะกรรมการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ  และผู้แทนจากศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เข้าตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจแก่มหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการไม่หยุดยั้ง ณ ห้องประชุม  2  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก. Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>