งานบุญครั้งยิ่งใหญ่ “ประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ประจำปี  2561” จัดขึ้นเมื่อวันที่  7  กันยายน  2561 ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ  พิธีเปิดเริ่มเมื่อเวลา  09.00 น.  ท่าน  ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด  จากนั้น  พต.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  หลังจากนั้นทั้งสองท่านพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ผู้บริหารจากโรงพยาบาลหัวเฉียว  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และแขกผู้มีเกียรติ  ได้ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้มารับ  และถ่ายภาพร่วมกับอาสาศิลปินที่มาร่วมงานบุญกันอย่างมากมาย  เมื่อพิธีการสิ้นสุดลง การมอบสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่ผู้มารับได้เริ่มขึ้นและเสร็จสิ้นภายในเวลา  11.00  น.

   ประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน  ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  ไม่ต่ำกว่าอายุการก่อตั้งมูลนิธิกว่า 100 ปี   ซึ่งคาดว่าเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ  เพราะถือเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้  เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยการนำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้  เช่น  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  มากราบไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศล  หลังจากนั้นทางมูลนิธิจะรวบรวมสิ่งของและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชน  และได้นำมอบองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>