รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  พร้อมด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่  พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายความอาลัย  แสดงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  เมื่อวันที่  12 ตุลาคม  2561 
   พิธีบำเพ็ญกุศลได้จัดขึ้นบนชั้น  2  ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดชฯ  อาคารแห่งนี้พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมครั้งเมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ชาวหัวเฉียวทุกคน  โดยพิธีเริ่มเมื่อเวลา  09.30  น.  นักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียงได้ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ท่านอธิการบดีถวายพวงมาลัยหน้าพระบรมรูปฯ ทุกคนยืนสงบนิ่งหน้าพระบรมรูปฯ เป็นเวลา  89  วินาที  หลังจากนั้นท่านอธิการบดีประธานในพิธีจุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนบูชาเครื่องทองน้อย  ถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์  เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง  ลาดผ้าภูษาโยง  ประธานในพิธีทอดผ้าไตร  พระสงฆ์สดับปกรณ์  ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ำ-รับพร  กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  กราบลาประธานสงฆ์  กราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  และพิธีเสร็จสิ้นเมื่อเวลา  11.00  น.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>