เมื่อวันพุธที่  24  ตุลาคม  2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  และโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อหาแนวทางดำเนินการสู่ การเป็นโรงเรียนคุณธรรมร่วมกัน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก. ซึ่งโรงเรียนทั้ง  3  แห่งมีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  อย่างสม่ำเสมอ  อีกทั้งแต่ละโรงเรียนได้มีการนำหลักคุณธรรมมา บูรณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนักเรียน  ในการประชุมครั้งนี้มีความเห็นชอบเบื้องต้นว่าควรจะมีการลงนามร่วมมือก่อน โดยรายละเอียดจะมีการประสานงานระหว่างกันต่อไปTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>