เนื่องด้วยวันที่  13  ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  บรมนาถบพิตร  และวันที่  21  ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จึงกำหนดจัด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”  ซึ่งนักศึกษาจีนในโครงการแลกเปลี่ยน จีน - ไทยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมโครงการและร่วมปลูกต้นกล้ากับข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัด ตม. ทั่วประเทศ  ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา  จำนวน 1,000  คน โดยได้รับเกียรติจาก  พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์  หักพาล  รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  เป็นประธานเปิดโครงการ  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2561  เวลา  09.00  น. ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาราชินี  ต.บางปูใหม่  จ.สมุทรปราการTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>