\"\"
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 166 ณ วัดแสงสิริธรรม จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชน และสร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม ตลอดจน ทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายในงานจัดให้มี กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การเจาะเลือดตรวจน้ำตาล และไขมันในเลือด ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจพยาธิในเด็ก การรักษาตามศาสตร์ การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด ถอนฟัน ตัดผม กำจัดเหา และกิจกรรม นันทนาการ
 
\"\"
\"\"
 


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>