มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน  วัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2561  เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน  ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง  “การให้” และเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “สังคมแห่งการให้” ภายในงานมีการจัดพิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน  ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  โดยทายาท  คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  มูลนิธิ  สมาคม  แขกผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  หลังจากนั้นมีการจัดพิธีสดุดีเกียรติคุณท่านผ่านละครเพลงอัตชีวประวัติ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ตอน  ปฐมบท...แห่งการให้  แสดงโดยนักศึกษา มฉก. พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม  และพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มฉก.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>