คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดอบรมโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 เรื่อง “สุขภาพดีด้วยBall Exercise” โดย กภ.กนกวรรณ  แสนใจ นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด มฉก. ได้บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการออกกำลังกายด้วยลูกบอลแบบง่ายๆ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดต่าง ๆ พร้อมทั้งทราบแนวทางและวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารเรียน 2 มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>