ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 
ผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน 
ในวันที่ 3-4,6-7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

****************************************************************

การชำระเงินค่าลงทะเบียน  
          - 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
          - ชำระเงินด้วยแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เพื่อหลักสูตร วทจ.) เลขที่บัญชี 596-1-20973-8
          - หากพ้นกำหนดวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ไม่มีการชำระเงินถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา การรายงานตัว วันที่ 3-4, 6-7 ธ.ค. 2561 เวลา 9.00-16.00 น ณ ม.หัวเฉียวฯ วิทยาเขตยศเส
          - นักศึกษาหรือตัวแทนต้องเข้ามารับเอกสารของหลักสูตรฯ ตารางเรียน โลโก้ และเข็มกลัดประจำรุ่น

หลักฐานการรายงานตัว
          - แคชเชียร์เช็ค หรือ 
          - สำเนาสลิปการโอนเงิน หรือ สำเนาใบ Pay-in เพื่อเข้ารับเอกสารTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>