รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อาจารย์ Jiang Nannan และอาจารย์ Xu Weijie เป็นคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยเดินทางไปเจราจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในมณฑลเสฉวนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2561  ช่วงเช้าเดินทางไปยัง Sichuan Technology and Business University  โดย Prof. Zhang Lida รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  ได้ประชุมหารือและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเปิดหลักสูตรร่วม  ระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา  2562  ช่วงบ่ายคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เดินทางต่อไปยัง Jicheng College of Sichuan University (JCSU) เพื่อเยี่ยมชมและประชุมหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ  โดย Prof. Wang Yafei  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และรองอธิการบดี JCSU พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>