เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561เวลา 8.30 - 16.30 น. สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ร่วมกับคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมครูภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง: เทคนิคการติวข้อสอบ HSK สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องสื่อประสม ชั้น ๒ อาคารบรรณสาร ซึ่งมีครูสอนภาษาจีนกว่า 40 คนเข้าร่วมโครงการ โดยเดินทางมาจากประเทศลาว กรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวิทยากร 4 ท่าน จากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ และคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ เป็นผู้แทนกล่าวคำปราศรัยTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>